Tuesday, June 1, 2010

Ae Ri Main Toh Prem Deewani, Mero Dard Na Jaane Koi..Ae Ri Main Toh Prem Deewani, Mero Dard Na Jaane Koi


Sooli Upar Sej Hamaari (2) Sono Kis Bidh Hoye (2)

Gagan Mandal Par Sej Piya Ki (2), Milano Kis Bidh Hoye

Dard Na Jaane Koi

Ae Ri Main Toh Prem Deewani, Mero Dard Na Jaane Koi

Ae Ri Main Toh Prem Deewani, Mero Dard Na Jaane Koi..


Ghayal Ki Ghat, Ghayal Jaane (2), Aur Na Jaane Koi (2)

Meera Ke Parbhu Peer Mite Jab (2), Bairi Sanwariya Hoye

Dard Na Jaane Koi

Ae Ri Main Toh Prem Deewani, Mero Dard Na Jaane Koi

Ae Ri Main Toh Prem Deewani, Mero Dard Na Jaane Koi!

No comments: